Kadry i płace

prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników 
sporządzanie list płac - lista płac Warszawa 
sporządzanie umów o dzieło i umów zleceń 
rozliczanie zwolnień lekarskich 
obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników 
sporządzanie rocznych deklaracji PIT4R, PIT11 - deklaracje ZUS Warszawa

Księgowość

prowadzenie księgowości

- księgi handlowe Warszawa
- księga przychodów i rozchodów Warszawa
- ewidencji przychodów (ryczałt) - rozliczenie ryczałtu Warszawa
- ewidencje VAT - podatek VAT Warszawa
- ewidencja środków trwałych
- zakładowy plan kont
- wyprowadzanie zaległości
- drukowanie przelewów (podatki i ZUS)
- rozliczanie transakcji zagranicznych

sporządzanie deklaracji

- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
- deklaracje VAT, VAT UE, inne
- wszelkiego rodzaju rozliczenia roczne

możliwy odbiór dokumentów z siedziby klienta

ZUS

sporządzanie:

- druków zgłoszeniowych i wyrejestrowujących płatnika składek i pracowników
- deklaracji miesięcznych wraz z raportami (także druki RMUA)
- deklaracji korygujących
- przelewów ZUS
- wniosków zasiłkowych

rozliczanie zwolnień lekarskich
przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej

Biuro Rachunkowe Warszawa Bielany

Zapraszamy w dni powszednie od 9 do 16.

adres:

01-817 Warszawa Kasprowicza 33/2

telefon/fax:

22 864 28 05

telefon komórkowy:

602 339 208

e-mail:

biurobielany@gmail.com